"ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗN KOYBA" - Πανευρωπαϊκή καμπάνια αλληλεγγύης


Οι καταθέσεις/ εμβάσματα προς κουβανικούς λογαριασμούς από Ελλάδα (και όχι μόνο) μπλοκάρονται κατ’ εφαρμογή του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Παρακάμπτουμε τον αποκλεισμό καταθέτοντας στην ελβετικό λογαριασμό της Πανευρωπαϊκής Καμπάνιας mediCuba
Μπορούν να γίνουν συγκεντρωτικές (από ομάδες/οργανώσεις) και ατομικές (από φίλους της Κούβας) καταθέσεις. Τα έξοδα σε κάποιες τράπεζες είναι μικρά, ιδιαίτερα μέσω “ebanking”.

 Στην «αιτιολογία για τον δικαιούχο» της κατάθεσης, συνιστάται να γράφουμε  "GRECIA /  mail ή και  όνομα ή ονομασία καταθέτη"), αλλά όχι τη λέξη «Κούβα», λόγω των περιορισμών που εφαρμόζονται.

·        Τα απαραίτητα στοιχεία για αποστολές μέσω Ebanking είναι τα ακόλουθα:

Όνομα κατόχου: Associazione mediCuba-Europa

Διεύθυνση: 6996 MigliegliaSwitzerland (Ελβετία)

IBAN CH61 0900 0000 9104 0331 5

Όνομα τράπεζας: PostFinance SA

Διεύθυνση τράπεζας: Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern (Βέρνη)

Κωδικός SWIFT / BIC  POFICHBEXXX 


Περισσότερα:


***

40+ ιστότοποι & σελίδες - ομάδες στο fb